Usługi DDD

Usługi DDD obejmują procesy eliminowania trzech grup szkodników z różnych grup biologicznych. Pomimo ich odrębności i stosowania odmiennych metod, zazwyczaj są one ze sobą łączone i określane skrótem DDD.

Przez proces dezynfekcji rozumie się odkażanie powierzchni oraz powietrza w celu usunięcia drobnoustrojów o potencjalnie szkodliwym charakterze. Przeprowadza się ją za pomocą środków chemicznych lub naświetlania ultrafioletem.

Dezynsekcję stosuje się w celu wyeliminowania niepożądanych owadów. Do tej grupy zaliczają się m.in. muchy, komary, karaluchy, pchły, wszy i inne szkodniki. Usuwanie insektów najczęściej odbywa się metodami fizycznymi, biologicznymi lub mechanicznymi. Jedną ze skuteczniejszych i zarazem nowoczesnych metod jest fumigacja (gazowanie) za pomocą fosforowodoru lub innych środków chemicznych.

Trzecim elementem usług DDD jest profesjonalna deratyzacja, czyli usuwanie gryzoni takich jak myszy i szczury. Ze względu na rodzaj tępionych szkodników często zastępuje się ją terminem „odszczurzanie”.

 

Zastosowanie usług DDD i ich znaczenie

Branżą, w której najczęściej są świadczone usługi DDD, jest gastronomia. Wszystkie typy szkodników są potencjalnymi roznosicielami chorób. Odchody gryzoni i owadów zanieczyszczają żywność, prowadząc do poważnych zatruć. Ochrona produktów spożywczych przed takimi zagrożeniami jest priorytetem i jednocześnie obowiązkiem narzuconym przepisami prawa. Obejmuje on zarówno duże zakłady przetwórcze, jak i małe lokale gastronomiczne, stołówki czy lokalne wytwórnie. Procesy z zakresu DDD w takich miejscach są przeprowadzane systematycznie i łączone z programem ochrony przed szkodnikami HACCP. Poza ryzykiem roznoszenia chorób insekty mogą też przyczyniać się do poważnych strat materialnych. Jednym z takich szkodników jest mklik mączny, którego larwy rozwijają się w mące, kaszy, makaronie itp.

Nasza firma oferuje usługi DDD w lokalach gastronomicznych, firmach produkcyjnych, magazynach, a także w piwnicach i domach prywatnych. Stosujemy wyłącznie bezpieczne i sprawdzone metody eliminacji: chemiczne, biologiczne, mechaniczne i fizyczne. Usługami obejmujemy Bolesławiec, Jelenią Górę, Legnicę, Lubin, Wałbrzych oraz inne miejscowości w województwie dolnośląskim. Zapraszamy do kontaktu!