Zagrożenia wynikające z obecności gryzoni

Kiedy w naszym domu zobaczymy ślady świadczące o obecności gryzoni, powinniśmy szybko przystąpić do działania. To nie tylko kwestia estetyczna, ale także realne zagrożenie, które należy powierzyć w ręce specjalistów od deratyzacji.

Gryzonie - czyli co?

Jakie gryzonie mogą się pojawić w naszym domu? Przede wszystkim jest to szczur śniady (Rattus rattus), który występuje głównie w zachodniej części kraju. Jego siedliskiem może być m.in. strop, czy wnętrze ściany. Inne zagrożenie to szczur wędrowny (Rattus norvegicus), który jest najbardziej pospolitym gryzoniem. Występuje zwłaszcza w dużych miastach i osiąga długość do 25 centymetrów. Odnotowano przypadki, gdy zwierzęta z tego gatunku atakowały człowieka, gryząc go w okolicy twarzy. Z kolei mysz domowa (Mus musculus), jest obecna wszędzie tam, gdzie dotarł człowiek. Doskonale przystosowuje się do nowych warunków i potrafi przetrwać nawet niskie temperatury. Inne gatunki, jakie możemy spotkać to mysz polna (Apodemus agrarius), mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) i nornica ruda (Clethrionomys glareolus) - szczególnie odporna na najczęściej stosowane substancje.

 

Gryzonie - realne zagrożenie

Gryzonie, a w szczególności szczury mogą być nosicielami ponad pięćdziesięciu groźnych chorób. Niektóre z nich mogą przenosić bakterie śrubowca mniejszego (Spirillum minus) i gram-ujemnej pałeczki Streptobacillus moliniformis, które wywołują gorączkę szczurzą u ludzi. Po ugryzieniu bakterie przedostają się do krwi, powodując wzrost temperatury ciała i obrzęk węzłów chłonnych. Gryzonie roznoszą też krętowice zwane leptospirami, które przenikają do organizmu ludzkiego przez skórę lub poprzez picie zakażonej wody. Wywołują one m.in. chorobę Weila, a w sytuacji krytycznej doprowadzają do śmierci. Inne schorzenia, które mogą nam grozić w razie kontaktu z gryzoniami to dyzenteria, czy toksoplazmoza. Młode osobniki roznoszą też pałeczki Salmonella typhimurium i S. enteritidis, które wywołują najczęstsze zatrucia pokarmowe. Warto dodać, że do zakażenia może dojść na wiele sposobów. Niekiedy przyczyną jest ukąszenie, innym razem spożycie zanieczyszczonej żywności lub produktów pochodzących od chorych zwierząt.