Obowiązek deratyzacji. Kiedy i kogo dotyczy?

Szczury i ich zamieszkiwanie pośród ludzkich domów jest bardzo niechcianym zjawiskiem. Są one szkodnikami, które mogą powodować znaczące uszkodzenia mienia, jednak zdecydowanie bardziej niepokojący jest fakt, że przenoszą również wiele niebezpiecznych chorób. Deratyzacja polega na ich tępieniu i usuwaniu z ludzkich siedzib. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, kto i kiedy powinien zająć się jej przeprowadzeniem?

Prawo w kwestii deratyzacji

Deratyzacja jest procesem, który wymaga odpowiedniego przygotowania, wiedzy i sprzętu. Zawsze powinna być wykonywana przez profesjonalistów, abyśmy mieli pewność, że szkodniki zostały trwale usunięte. Obowiązek przeprowadzenia, czy zlecenia deratyzacji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Uregulowane jest to prawnie poprzez Ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi art. 22, ustęp 1, punkt 2. Znajdujemy tam jednoznaczną informację, że podmioty takie mają obowiązek utrzymywania nieruchomości w odpowiednim stanie higieniczno-sanitarnym, co ma zapobiegać zarażeniom i chorobom zakaźnym. Wskazane jest również, że szczególnie ważne jest zwalczanie gryzoni, insektów oraz szkodników.

Ponadto każda gmina posiada swój regulamin porządkowy, w którym zawarte są szczegółowe regulaminy i terminy przeprowadzania deratyzacji. Wiele podmiotów również ma obowiązek przeprowadzania odszczurzania. Taki nakaz dotyczy chociażby miejsc przechowywania i przetwarzania żywności -  sklepy, supermarkety, zakłady produkcyjne czy lokale gastronomiczne.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o obowiązkowej deratyzacji?

Należy dopilnować ponadto, aby odbywała się ona regularnie w szkołach, hotelach, budynkach wielorodzinnych czy urzędach. Zależnie od gminy mogą objęte zostać również ogrody działkowe czy domy jednorodzinne. Jeśli obowiązek deratyzacyjny nie zostanie dopełniony, to klasyfikowane jest to jako wykroczenie i można spodziewać się nałożenia kary grzywny. Za potwierdzenie uznaje się fakturę od specjalistycznej firmy lub paragon za zakup trutki.

Jakie z zagrożenia powodują szczury? Napisaliśmy o tym na naszym blogu.