Na czym polega dezynfekcja metodą termiczną?

Dezynfekcja jest pojęciem niezwykle szerokim. Proces polega na trwałym zniszczeniu drobnoustrojów – bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów, ale nie zawsze usuwa ich formy przetrwalnikowe. Dezynfekcja kojarzyła się do niedawna głównie z placówkami medycznymi, ale aby zapobiec rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów, należy przeprowadzać ją w wielu miejscach. W praktyce proces dotyczy zarówno przedmiotów, jak i powierzchni użytkowych oraz skóry.

Od czego zależy skuteczność dezynfekcji?

Efektywność dezynfekcji zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od rodzaju oraz liczebności i aktywności fizjologicznej drobnoustrojów. Równie ważny jest czas działania środka odkażającego oraz jego stężenie – im wyższe stężenie preparatu i dłuższy czas dezynfekcji, tym większa skuteczność działania. Istotne są też czynniki środowiskowe, takie jak odczyn pH oraz temperatura i wilgotność powietrza. Nie bez znaczenia jest także metoda odkażania, którą należy dostosować do rodzaju zagrożenia oraz dezynfekowanej powierzchni.

Podstawowe metody dezynfekcji

Do najpopularniejszych metod dezynfekcji zalicza się dezynfekcję termiczną, chemiczną oraz chemiczno-termiczną. W metodzie chemicznej stosowane są roztwory substancji chemicznych, przygotowanych na bazie alkoholi, chloru, aldehydów lub pochodnych fenolu. W dezynfekcji termicznej istotna jest temperatura wody. Do odkażania odzieży i naczyń można również wykorzystać parę wodną. Para wodna może mieć zmniejszone lub normalne ciśnienie – w drugim przypadku używa się jej do dezynfekcji sprzętu i wyposażenia sanitarnego. Metoda termiczna wykorzystywana jest także w przypadku pojawienia się w instalacji wodnej bakterii Legionella. Proces polega na podwyższeniu temperatury wody w całym obiegu i płukaniu miejsc wylotowych instalacji wodą o wysokiej temperaturze. O skuteczności decyduje osiągnięta temperatura wody oraz czas płukania miejsc wylotowych.

Dezynfekcja chemiczno-termiczna stosowana jest tylko w przypadku, gdy pozostałe metody mogłyby uszkodzić odkażane przedmioty.